pozhlav pozhlav
Stránky pro psy DogSite.cz - Inzerce psů, plemena psů, psí články, výstavy psů
pozhlav pozhlav
poztop poztop
poztop poztop
vyhledávání poz
 
vyhledávání poz
poztop poztop
pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab
   

Pravidal užívání serveru - DogSite.cz

Pravidla užívání serveru DogSite.cz

Provozovatel:
J. Nedoma IČ: 76082725

Vítejte na stránkách DogSite.cz. Stránky jsou určeny pro všechny chovatele, majitele, přátele psů a kynologie.
 
Užíváním těchto stránek souhlasíte s níže uvedenými pravidly a zavazuje se tyto pravidla dodržovat, neporušovat je a tím nepoškozovat server DogSite.cz, ani jiné uživatele a návštěvníky serveru.

Všeobecná část
Obsah serveru DogSite.cz je pouze informační. Zde uvedené informace mohou obsahovat nechtěné nepřesnosti nebo textové chyby. Obsah stránek je průběžně doplňován a aktualizován bez předchozího upozornění uživatelů.

Pro použití některých služeb tohoto serveru musíte být registrováni a přihlášeni do systému.


Registrace
Při registraci je po uživateli požadováno zadání údajů pro jednoznačnou identifikaci uživatele. Úplné a správné vyplnění registračních údajů je nutné pro další využívání služeb tohoto serveru. Potvrzením registrace uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly, že s nimi bezvýhradně souhlasí a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých registračních údajů dle níže uvedených pravidel.

Ochrana osobních údajů
Provozovatel serveru DogSite.cz využívá informace poskytnuté při registraci výhradně pro potřeby chodu serveru a neposkytuje je jiným osobám. Registrovaní uživatelé souhlasí s využitím e-mailové adresy k zaslání reklamních zpráv a informací o novinkách na stránkách DogSite.cz. Provozovatel serveru nevyžaduje od uživatelů a návštěvníků serveru žádné další informace o jejich osobách ( mimo registrace ). Pokud budou tyto informace poskytnuty jakoukoli  formou ( e-mail, dotazníky, formuláře... ) nebudou tyto informace považovány za důvěrné a provozovateli je tímto sdělením udělen souhlas s jejich zveřejněním. Zároveň je provozovateli udělen souhlas s použitím, reprodukováním, upravováním a zveřejněním těchto dat a materiálů k dalšímu využití na serveru DogSite.cz.
 
Na serveru DogSite.cz se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany.
Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o Vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.
Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte
sem.


Copyright
Veškeré textové materiály, obrazové data a obsah serveru DogSite.cz jsou chráněny autorským zákonem s vlastnickým a uživatelským právem provozovatele. Názvy, značky výrobků a služeb mohou být registrovány a dále chráněny. Uživatelé ( návštěvníci ) tohoto serveru mohou obsah a data na serveru prohlížet a vypisovat z něj pouze pro osobní ( nekomerční ) potřebu. Obsah těchto stránek není dovoleno ( až na výše uvedenou výjimku ) kopírovat, nebo jinak šířit bez písemného souhlasu provozovatele serveru.
Uživatel vložením fotografií nebo textových částí dává souhlas se zpracováním a použitím těchto materiálů pro potřebu serveru ( například použití fotografií z inzerce nebo ze seznamu chovatelských stanic pro doplnění kynologických článků... )

Odpovědnost serveru
Provozovatel serveru nenese vůči žádné straně odpovědnost za žádné škody způsobené použitím informací a odkazů z těchto stránek, včetně výdajů, vynaložených nákladů, ušlého zisku a jiných škod. Provozovatel nezaručuje přesnost a úplnost obsahu a spolehlivost jakéhokoli názoru, nebo rady a informací uvedených na těchto stránkách. Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoli chybu, nebo nepřesnost v textu opravit. Dále si vyhrazuje právo nezveřejnit, nebo odstranit ze serveru jakýkoli příspěvek, článek, inzerát, nebo informaci pokud to bude v rozporu s pravidly tohoto serveru. Provozovatel neručí za obsah příspěvků a nekontroluje jejich obsah s výjimkou náhodné kontroly a uvedením do stavu dle uvedených pravidel.

Inzerce
Zadávání inzerce na tomto serveru je možné pouze po registraci a je bezplatné. Zpoplatněny jsou některé nadstandardní služby na základě požadavku uživatele ( topování, zvýrazněný inzerát a inzerce v kategorii Služby-Chovatelské potřeby ). Inzerce mimo kategorii SLUŽBY - CHOVATELSKÉ POTŘEBY je určena výhradně pro nekomerční prodej jedinců s rodokmenem ( dále jen s PP ).  Inzeráty na jedince bez PP jsou povoleny pouze v kategorii DARUJI. Inzerce v kategorii SLUŽBY-CHOVATELSKÉ POTŘEBY je určena k nabídce kynologických služeb, chovatelských potřeb a chovatelských e-shopů a je zpoplatněna. Uživatel ( inzerent ) odpovídá za správnost a pravdivost jím vložených informací. Není dovoleno vkládat více stejných inzerátů ( původní inzerát musí být smazán ). Při porušení výše uvedených pravidel si provozovatel vyhrazuje právo inzerát přeřadit, upravit, nebo i smazat bez předchozího upozornění a bez nároku na vrácení poukázané částky za placené služby serveru ( topování, zvýraznění inzerátu a za platbu v kat. Služby a chov. potřeby ).  V případě opakovaného porušení pravidel si provozovatel vyhrazuje právo zamezit uživateli vkládání inzerce.
K inzerátu mohou být bezplatně přidány až tři fotografie. Velikost jedné fotografie nesmí přesáhnout 150kb ( fotografie o velikosti nad 150kb nebudou k inzerátu připojeny ). Uživatel si inzeráty spravuje sám. Inzerát je zobrazen 90 dnů.


Seznam Chovatelských stanic
Zadávání dat do seznamu chovatelských stanic je možné pouze po registraci a je povoleno pouze chovatelům se schválenou chovatelskou stanicí FCI.  Odkaz na chovatelskou stanici ( dále jen CHS ) je bezplatný. Uživatel si odkaz spravuje sám ( editace,  přidávání a výměna obrázků ). Pokud chová chovatel více plemen, může přidat ke každému plemeni jeden odkaz. Ke každému odkazu mohou být bezplatně přidány až tři fotografie. Velikost jedné fotografie nesmí přesáhnout 200kb. Uživatel ( chovatel ) odpovídá za správnost a pravdivost jím vložených informací. Odkaz bude po zadání do systému zkontrolován administrátorem a zpřístupněn. Při porušení výše uvedených pravidel si provozovatel vyhrazuje právo odkaz na CHS přeřadit, upravit, nebo i smazat bez předchozího upozornění a v případě opakovaného porušení pravidel zamezit uživateli vkládání odkazů na CHS.

Hlídací pes - uzávěrky výstav
Poskytování služby ukončeno k 1.11.2015

Foto Galerie
Vkládání fotografií do Foto Galerie je možné pouze po registraci a je bezplatné. Uživatel smí vkládat pouze fotografie na které vlastní copyright. Vkládat fotografie lze do předem nastavených kategorií. V případě požadavku o vytvoření nové kategorie, podkategorie, nebo pro vložení většího množství fotografií se stejným tématickým zaměřením ( fotografie z různých akcí, výstav, soutěží, nebo zkoušek ) kontaktujte provozovatele ( administrátora ) serveru.

Tapety na PC
Všechna práva k fotografiím v sekci "Tapety na PC" vlastní autor fotografií nebo server DogSite.cz                         
Tyto fotografie lze použít pouze jako tapety obrazovky! Jiný způsob použití fotografií pouze s písemným svolením autora nebo serveru DogSite.cz!

Odkazy
Provozovatel serveru neodpovídá v žádném případě za obsah odkazů nacházejících se na serveru DogSite.cz. Vkládání odkazů do předem nastavených kategorií je možné pouze po registraci a je bezplatné. V případě požadavku o vytvoření nové kategorie kontaktujte provozovatele ( administrátora ) serveru. Uživatel ( vkladatel odkazu ) odpovídá za správnost a pravdivost jím vložených informací.

Tato pravidla užívání serveru DogSite.cz mohou být aktualizována bez předchozího upozornění uživatelů.

Aktualizováno: 15-12-31

 
 
 
pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab
pozpat pozpat pozpat
pozpat pozpat pozpat